13. jaan. 2017 Merit Lage

Supervisioon toob selgust tööellu

Väga suure osa oma elust teeme me tööd. Elame ainult üks kord ja seetõttu on oluline leida rahulolu ja tasakaal ka tööelus. Kui tööelu ei rahulda ja selles on palju häirivaid aspekte, on abiks supervisioon või coaching.

Autentsus rahulolu allikana. Olen oma elus ja töös kogenud, et autentsus, autentne olemine ja suhtlemine ehk kohtumised teiste autentsete inimestega tekitavad rahulolu. Autentsus tuleneb antiik kreeka mõiste autenticos – orginaal, päris, otsesest allikast, samatähenduslik. Niisiis “päris” olemine.

Autentsust võib kirjeldada järgmiste tunnuste kaudu:

  • Teadlikkus endast – teadlikkus enda tugevustest ja nõrkustest.
  • Läbipaistvus suhtlemisel – oma autentsuse näitamine, oma vigade tunnistamine.
  • Tasakaalus analüüsi võime – võimaldab küsida, kuulata ja arvesse võtta ka väljakutsuvaid vaateid  ja seisukohti, mis ei haaku inimese enda mõtetega.
  • Sisemine eetiline perspektiiv – väljendub otsustes ja käitumises vastavalt sisemistele väärtustele. Sõnad ja teod on vastavuses.

Kirjanduses räägitakse palju autentsetest juhtidest ja autentsest juhtimisest, autentsetest õpetajatest ja õppejõududest.

lill

 

Ideaal: kolm ühes – töö, karjäär ja kutsumus. 1985 võttis Ameerika sotsioog Robert Bellah koos kolleegidega kasutusele kolmeosalise mudeli iseloomustamaks inimese panust tööellu:

Töö – Karjäär – Kutsumus

Töö – tähendab midagi, mida tehakse raha teenimiseks, et ennast elatada. Rahaga tagatakse eluks vajalik turvatunne. Inimese isiklik valmisolek oma jõudu ja tahtmist investeerida (pühendumus) on väike.

Karjäär – sisaldab inimese ametialast edu ja huvi edu vastu. Karjäär hõlmab sotsiaalset staatust, prestiiži, võimustamise tunnet, kompetentsust. Töö on ka enesehinnangu allikaks. Inimene näeb tööd osana enda arenguteest.

Kutsumus – inimene ja töö on lahutamatud. Inimene on nõus seda tegevust tegema ka siis, kui raha ei makstaks. See inimene näeb tööd elueesmärgina. Kutsumus võib olla tegutsada näiteks teaduse, looduse, inimkonna hüvanguks. Kutsumust iseloomustab suur või täielik pühendumine.

Nii nagu isiklikus elus, on ka tööelus hea teadvustada valikuid, vajadusi, unistusi ja oma pühendumise astet. Tööalane nõustamine ehk supervisioon aitab aru saada kuidas elu üksikud sündmused, valitud tööd ja ülesanded valgustavad tööelu laiemat konteksti. Supervisioon aitab luua kergust, selgust, avastada sündmuste ja tegevuste erinevaid tähendusi ja valikuid.