Kasutan oma teraapiatöös gestaltpsühhoteraapiat. Gestaltpsühhoteraapia on eksistentsialistlik, humanistlik psühhoteraapia vorm.

See aitab inimesel ennast ja oma vajadusi tundma õppida ning ennast sotsiaalses keskkonnas määratleda:

  • Kes ma olen ja mida ma oma elult tahan/ootan?
  • Miks ma satun teatud kindlat tüüpi suhetesse/olen üksik/olen suhetega rahulolematu?
  • Kuidas saaksin enda elus jõuda sinna kuhu igatsen?

Teraapia kogemus annab

  • parema enda vajaduste ja valikute mõistmise,
  • mugavus- ja/või kindlustunde oma emotsioonide ja vajaduste väljendamisel,
  • paraneb eneseusaldus ja  -hinnang,
  • tavaliselt paranevad ka suhtlusoskused

Gestaltteraapias on tähelepanu all inimese kogemus. Iga inimese kogemus on subjektiivselt tõene.  Pikemalt saab lugeda gestaltpsühhoteraapiast kui teraapiasuunast SIIT >

Teraapiaga alustamise põhialuseks on inimese soov

  • enda elus midagi muuta või igatsus, et midagi juhtuks/ei juhtuks/muutuks,
  • huvi enda ja enda elu vastu