3. apr. 2020 Merit Lage

Kasvamise ilu ja valu

Kasvamine või areng pole kunagi lineaarne protsess. Muutuste keskel kogetakse tagasilangusi, edasiminekuid, paigaltammumist, kahtlemise ja optimismi vaheldumist. Hirmutsoonis olev inimene tahab õigustada, süüdistada, tõestada et see mis oli enne oli hea ja toimiv, sest uus on tundmatu. Sageli tuleb uus alles luua, aga mida ja kuidas?

KUI TEED POLE NÄHA, SIIS SEE TEKIB IGA ASTUTUD SAMMUGA. Hinga sügavalt sisse ja hästi pikalt välja ning jätka tegutsemist. Tegutsedes avanevad uued suunad.  Distantsilt, kosmosest vaadatuna, pole teekonna sikk-sakke näha, see tundubki  sirge!