Kas coaching või supervisioon?

On mõistetav, et selline küsimus tekib. Neil terminitel on paljuski kattuv tähendus kuid siiski on kokku lepitud teatud erisuses.

Lähtudes Eesti Supervisiooni- ja Coachingu Ühingu terminoloogilisest kokkuleppest, on supervisioon suunatud põhiliselt suhetele ja toimub gruppides.

Supervisioon sobib ja on vajalik inimestele, kes töötavad teiste inimestega (õpetajad, arstid, õed, kasvatajad, psühholoogid, treenerid, teenindajad jpm). Supervisioon võib olla

  • meeskonna supervisioon – superviisor ja meeskond
  • individuaalne –  superviisor ja inimesega töötav professionaal

See on mõnda aega kestev (näiteks 5x või 10x) kohtumiste protsess, mille käigus analüüsitakse tööjuhtumeid ning otsitakse lahendusi tööalastele väljakutsetele. Tegeletakse töötajate ja juhtide pädevustega ja teadlikkusega endast ning selle kaudu säilitatakse ja parandatakse sihtgrupi teenindamise kvaliteeti.

Teine oluline supervisooni eesmärk on säilitada rõõm tööst, vältida läbipõlemist, tõsta professionaalide teadlikkust enesest ja enda mõjust sihtgrupile.

Coachingus töötatakse väga selgelt püstitatud eesmärgile suunatuna ja see toimub põhiliselt individuaalselt. Coachingu protsessis õpitakse igale inimesele kõige omasemaid ja viljakamaid tööviise. Õpitakse lahendama probleeme, püstitama eesmärke, leidma nendeni viivaid teid.

Nii coachingut kui ka supervisiooni võib siiski läbi viia nii individuaalselt kui ka grupis.