Inimese sügavama olemuse uurimine, mõistmine on minu jaoks huvitav. Lisaks professionaalsetele rollidele on mul ka teisi rolle: naine, ema, õde, sõber jne. 

Inimestena ühendab meid palju: keha, sarnased vajadused, soov armastada ja olla armastatud, olla aktsepteeritud ja nähtud teise inimese poolt. Teisest küljest on iga inimene saladus oma unikaalsuses.

See, kas ja kuidas inimene ennast ja teisi näeb ning tajub, on erinev. Oluline on ka see, kuidas inimene suhtub sellesse, mida ta näeb, nii endas kui teistes. Neist ja teistest asjaoludest sõltuvad valikud ja tee aktsepteerimiseni, armastuseni, rahulolutundeni ning suheteni nii töö- kui isiklikus elus.

Coaching ja supervisioon on tööga seotud valikute, selguseotsingute ning tõeliste eesmärkide püstitamise ja toetamise protsess.

Teraapia on seotud isikliku elu valikute, selguse ja eesmärkidega. Kindlasti mõjutavad isikliku elu valikud ja selguselejõudmised ka tööelu.

 

Haridusest

Lisaks terapeudi ja koolitaja tööle on mul ka koolitöö kogemus  ja olen teinud ajakirjanduslikku tööd. Olen õppinud terapeutiliseks vahendajaks konfliktides ja kiusamise osapoolte vahel.
Pakun teadmisi ja oskusi inimestega töötavate elukutsete esindajatele.

Minu olulisemad õpingud

  • 2016 – Superviisori ja coachi väljaõpe. International Coaching and Supervision Institute
  • 2015 – Praktiline gruppide juhtimine ja psühhodraama – Moreno keskus
  • 2010-2014 – Gestalt kliinilise terapeudi väljaõppe programm – The Gestalt Institute of Scandinavia
  • 2007 – Ühise Mure meetodi (Shared Concern method) konfliktide lahendamise instruktor ja terapeutiline vahendaja, tunnistus: Anatol Pikas, Uppsala
  • 2000 – Functional analysis in behaviour therapy. K. Althaus-Boss, PhD  Tartu Ülikool, Praktilise psühholoogia keskus.