Supervisioon toob selgust tööellu

Väga suure osa oma elust teeme me tööd. Elame ainult üks kord ja seetõttu on oluline leida rahulolu ja tasakaal ka tööelus. Kui tööelu ei rahulda ja selles on palju häirivaid aspekte, on abiks supervisioon või coaching.

Autentsus rahulolu allikana. Olen oma elus ja töös kogenud, et autentsus, autentne olemine ja suhtlemine ehk kohtumised teiste autentsete inimestega tekitavad rahulolu. Autentsus tuleneb antiik kreeka mõiste autenticos – orginaal, päris, otsesest allikast, samatähenduslik. Niisiis “päris” olemine.

Loe edasi

Kas ma olen hea kasuvanem?

Kärgpered ja kasuvanemaks olemine puudutab kaugelt rohkem inimesi kui esialgu võib tunduda. Paarisuhe, kus on laps või lapsed, laguneb ja partnerid lähevad oma teed. Paljudel juhtudel otsustavad partnerid varem või hiljem hakata koos elama uue partneriga, ning uus partner saab endale ka kasuvanema rolli. Peres kuhu tuleb kasuvanem ei pruugi kõik sugugi libedalt sujuda. On mõned aspektid mida täiskasvanud võiksid kasuvanemaga perekorralduses arvestada.

Kaotus. Paratamatult võivad lapsed kasupere moodutumisel tajuda mingit tüüpi kaotust. Kaotus ja kurbus võib olla seotud päris vanema eraldi kolimisega või arusaamisega, et elu ei saa enam kunagi endiseks. Võib puruneda ja mõraneda lapse lootus pärisvanemate leppimisesest ja endise olukorra taastamisest. Kaotus võib olla ka see, et ühe vanema tähelepanu on nüüd jaotunud. Laps võib tajuda ka teatud määral turvalisuse kaotust, varem hästi toiminud suhe muutub ning usaldava ja turvalise kontakti loomine uue täiskasvanuga võtab aega. Nii bioloogilisel vanemal kui ka perre siseneval kasuvanemal tuleb silmitsi seista nii enda kui ka laste tunnetega. Esialgu on oluline kõigi (enda, partneri, lapse) erinevaid tundeid tunnistada ja aktsepteerida. Loe edasi